Geschiedenis

Klein Kan Veel – door Kees Kuyvenhoven
Een verzameling van teksten, artikelen en overwegingen die Kees Kuyvenhoven – Studentenpastor aan de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool Enschede – door de jaren heeft geschreven en uitgesproken. Het is een bron van inspiratie voor iedereen die dit boek leest.

In het vroege voorjaar 2006 staat er in de kerkbladen van Enschede en omstreken een oproep van ds. Kees Kuijvenhoven, studentenpastor van de Universiteit Twente, aan vrouwen om mee te gaan op reis naar Bethlehem.

Ds. Kuijvenhoven reisde eerder met groepen studenten van de UT naar Bethlehem waar zij te gast waren bij het Arab Educational Institute, AEI – Open Windows (www.aeicenter.org), een organisatie die zich richt op contacten tussen jonge moslim en christen Palestijnen met als doel mee te werken aan de basis van een democratisch Palestina. Dit doen zij door het geven van trainingen voor leiderschap, gerechtigheid en vrede, sociale en morele waarden, bewustmaking van de eigen identiteit en duurzaamheid.

Naast jongerengroepen zijn er ook  groepen voor studenten, jonge gezinnen, vrouwen, ouders en docenten. Bij de reis die ds. Kuijvenhoven in 2005 met zijn studenten maakte kwam in de vrouwengroep de vraag naar voren of het mogelijk was om een vrouwengroep uit Nederland te ontmoeten om specifieke vrouwen onderwerpen mee te kunnen bespreken en uit te wisselen.

Zo kwam van het een het ander. Op de oproep reageerden 15 vrouwen uit Twente, van wie er uiteindelijk 9 zijn meegegaan naar Bethlehem.

Er volgde een intensieve voorbereidingsperiode. Er werd informatie verzameld over allerlei onderwerpen die te maken hadden met de Palestijnse situatie. Een aantal vrouwen van de groep was al vaker in Israël geweest maar voor de meesten was het allemaal nieuw.

In 2008 en 2011 zijn in Twente tegenbezoeken geweest van een groep Palestijnse vrouwen van het AEI- Open Windows.  Contacten met mensen in de “vrije” wereld zijn voor de mensen van Palestina van levensbelang om hun vreedzame strijd voor vrede in het Midden-Oosten vol te kunnen houden. Het leven onder de bezetting is zwaar: reizen door het land om op bezoek te gaan bij familie, naar school en werk, alles wordt zeer ernstig bemoeilijkt of is zelfs onmogelijk geworden door de bouw van de negen meter hoge muur langs grote delen van de grens tussen Israël en Palestina, door plotseling geplaatste roadblocks en door de vele checkpoints, die beperkt open zijn en waar Palestijnse burgers alleen doorheen kunnen met een geldige vergunning. De muur heeft van Palestina een gevangenis gemaakt. Heel veel gezinnen hebben moeite om rond te komen en leiden een armoedig bestaan.

Tijdens hun geslaagde verblijf hier in Nederland zijn in 2008 een tweetal van de vrouwen uit Bethlehem geïnterviewd door RTV Oost.

Na een succesvol eerste bezoek van een groep Palestijnse vrouwen aan Nederland was de algemene mening dat dit zeker voor herhaling vatbaar was. Iedereen heeft de handen weer in elkaar geslagen en in 2011 is een tweede groep vrouwen van het AEI naar Twente afgereisd.

Informatie over de jaren na 2011 is terug te vinden in de jaarverslagen.