Samenwerking

De stichting is door haar ontstaan en haar doelstelling verbonden met het Arab Educational Institute – Open Windows (AEI) in Bethlehem. Met de directie van het AEI is regelmatig en intensief contact.
Waar mogelijk en noodzakelijk legt- en onderhoudt de stichting contacten met gelijkgezinde organisaties.

Hieronder staan links van organisaties waar we mee samenwerken en organisaties die goede informatie bieden.

Bondgenoten Enschede:

Enschede voor vrede

Palestina Werkgroep Enschede

PGE (Protestantse Gemeente Enschede)

Bondgenoten Nederland:

Een ander Joods Geluid

Friends of Young Bethlehem

Gate 48

Jabalya Groningen

Kairos-Sabeel Nederland

Kerk in Actie

Nes Ammim Nederland

Ontmoet Palestina

Stichting COME

Stichting Vrede voor Palestina

Tadamun

Vrienden van Tent of Nations

Bondgenoten Palestina:

Arab Educational Institute – Open Windows

Sabeel Jeruzalem

Tent of Nations