Nieuwsbrief nov. 2013

download hier de Nieuwsbrief nr 4 NOVEMBER 2013

INLEIDING                                                                                                                               De Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem werd opgericht in 2006 naar aanleiding van een reis naar Bethlehem om gezinnen met kinderen te ontmoeten in Palestijns gebied. Deze ontmoeting heeft geleid tot verregaande contacten en activiteiten om de kracht van de vrouwen onder moeilijke omstandigheden onder het voetlicht te brengen van (voorlopig) de Twentse bevolking.

JAARVERSLAG 2012                                                                                                                Bij dit verslag ontvangt u het Jaarverslag 2012. Voorgaande jaarverslagen vindt u op deze website. Mocht u geïnteresseerd zijn in ons financieel verslag, dan sturen wij u dat graag toe.

PROJECT “BETHLEHEM SUMUD CHOIR”                                                                            Het Sumud Choir  in het Sumud Story House heeft behoefte aan ondersteunende apparatuur. Op verzoek van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) zijn we samen met de Wilde Ganzen een project gestart. Van december 2012 mei 2013.

Er zijn diverse acties en collectes geweest, particulieren hebben geld gestort. Er zijn gelden binnengekomen op onze eigen rekening en op rekening van de Wilde Ganzen. Omdat onze stichting haar activiteiten, wegens gebrek aan vrouwkracht,  moet inperken is een deel van onze kas-inhoud ook voor dit project beschikbaar gesteld.

We hadden als doelstelling in totaal € 4.850,00 bijeen te brengen. Dit bedrag zou door de Ganzen worden vermeerderd met 55%.

Het project is nu afgesloten. We hebben ruim het beoogde doel behaald namelijk €  5.808,77, vermeerderd door de Wilde Ganzen komt dit uit op € 8.475,38. De mogelijkheid bestaat nog dat de Wilde Ganzen  ons totale bedrag zullen vermeerderen. Een ieder die aan dit project heeft bijgedragen heel hartelijke bedankt!

Wanneer u geïnteresseerd bent in het verslag van het project, dan sturen we u dat graag toe.

PROJECT MET DE ANNA LINDH FOUNDATION                                                                   Dit project omvat onderzoek , ontwikkeling en training van Palestijnse docenten voor onderwijs aan jongeren en vrouwen om zelfstandig ondernemer te worden. In de culturele sector. Een voorbereidend congres heeft in Nederland plaatsgevonden. Een eerste training is in Bethlehem gegeven.

BOEK  “SOEMOED, ZIEL VAN HET PALESTIJNSE VOLK”                                             Toine van Teeffelen heeft zijn boek op 11 december 2012 in Utrecht gepresenteerd. Het geeft goed de problemen, maar ook het omgaan met de problemen in Palestina weer. De moeite waard om te lezen. Het boek is uitgegeven bij Narratio.

DVD “THE BIRTH OF JESUS BETWEEN THE WALL”                                                     Deze  DVD is door het AEI in samenwerking met het Sumud Choir vervaardigd en wordt in Nederland uitgebracht door de Friends of Young Bethlehem. Wij hebben 80 exemplaren verkocht in het kader van ons project voor het “Bethlehem Sumud Choir”.

BOEK “GETUIGEN VAN SOEMOED”                                                                                  Palestijnse verhalen op de Muur in Bethlehem                                                               Dit boek is samengesteld onder de redactie van Marijke Egelie-Smulders, Wil van de Meeberg & Iris Wevers.

Langs de Hebron Road en om het graf van Rachel en een omliggende enclave is een betonnen 9 meter hoge Muur opgericht. Op deze manier werd een deel van Bethlehem bij Jeruzalem ingelijfd. In de muur kwam een cheque point, waardoor mensen moeten  gaan om naar Jeruzalem te gaan.

Bij deze Muur zijn in het verleden diverse culturele evenementen gehouden. Het “Wall Museum” vormt hierin een nieuwe fase. Op de muur zijn breekbare , menselijke, persoonlijke verhalen aangebracht. Ze vormen een schril contrast met de betonnen muur. Het persoonlijke verhaal humaniseert, opent, vraagt om menselijk begrip, terwijl de muur de omgeving doodt.

Het gaat om verhalen van Palestijnse vrouwen uit de omgeving van de muur. De verhalen drukken de verwerping van de Muur uit, maar  tonen ook de soemoed of standvastigheid van de vrouwen, alsmede het menselijk verlangen tot herstel van huis en land, en de menselijke voorkeur voor leven boven vernietiging.

De verhalen zijn vertaald door een 5 VWO klas van de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman. Op de linker bladzijde is de Engelse tekst en op de rechter bladzijde is de Nederlandse vertaling geplaatst. Het boek is uitgeven bij Narrratio. Aan het boek is een idee voor een workshop toegevoegd.

DRINGEND VERZOEK OM EEN WEBMASTER                                                                     De belastingdienst verplicht iedere stichting, die een ANBI status heeft een aantal gegevens op het internet te plaatsen. We hebben een internet site, maar zijn niet goed in staat deze bij te houden.  We zoeken een webmaster om dit voor ons te doen. Het is niet veel werk, maar moet wel gebeuren. Denkt u ons te kunnen helpen, neem contact met ons op.

TIENDAAGSE ONTDEKKINGSREIS NAAR ISRAËL EN PALESTINA                                    “Achter het nieuws – voorbij de muren”                                                                              Er bestaat bij de Protestantse Gemeente Enschede al lang de wens een reis naar Israël en Palestina te maken. Nu is in samenwerking met enkele dames van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem, het AEI Open Windows en Nes Ammim een reis samengesteld.

De reis voert door héél Israël en Palestina, langs vele bekende plaatsen. En overal ontmoeten we de mensen die er wonen en leven. Zo komen we tijdens deze reis ook meer te weten over de politieke ontwikkelingen en het religieuze en sociale leven in Palestina en Israël.

Op woensdag 27 november, 20.00 uur, wordt in de DETAkerk, H.B.Blijdensteinlaan 30 (ingang Dr. Bentemstraat) een verkenningsbijeenkomst gehouden. Wie op enigerlei wijze interesse heeft in deze reis wordt van harte uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, die avond samen de reis en de reismogelijkheden  te verkennen. Er is nog geen datum vastgesteld, maar we denken aan maart 2014. In maart is de natuur in dit gebied erg mooi.