Project “Bethlehem Sumud Choir”

Project “Bethlehem Sumud Choir”

In de afgelopen jaren zijn er regelmatig contacten geweest tussen de Vrouwengroepen van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem en leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.
Zo is er twee keer een groep vrouwen vanuit onze stichting in Bethlehem geweest en is er twee keer een groep vrouwen vanuit Bethlehem in Enschede geweest. Ook zijn er incidentele contacten.
Het Sumud Story House in Bethlehem is gesticht na het eerste bezoek van de vrouwen aan Enschede, naar het voorbeeld van ons Huis van Verhalen, met hulp van Kerk in Actie in Bethlehem. Hier komen nu vier groepen vrouwen samen. Aan deze groepen nemen zowel Christenen als Moslimaas deel. Er is een vrouwenkoor, dat regelmatig optreedt voor toeristen en de Palestijnse Cultuur uitdraagt met zang en dans. Er worden ook voorstellingen gegeven bij de muur.
Dit werk draagt veel bij aan het ontwikkelen van het zelfbewust zijn van de mensen. Heel belangrijk in de verwarrende combinatie van oorlogsdreiging en werkeloosheid. Het helpt om een vreedzame houding ten opzichte van Israël vol te houden.

Voor het werk van het Sumud Story House is behoefte aan ondersteunende apparatuur, zoals licht, geluid en computers. Deze apparatuur is ook te gebruiken voor optredens van de jongeren groepen van het AEI.
Hiervoor is, samen met de Wilde Ganzen, een actie opgezet. Het streven is een totaal van € 8.000,–. Daarvoor vragen wij uw hulp!

U kunt uw bijdrage storten op:

– Bankrekening 48 06 97 221 t.n.v. Stichting Vrouwengroep Twente Bethlehem, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
of
– Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
(Beide organisaties hebben het ANBI keurmerk, de giften zijn aftrekbaar)

Extra geldbedrag:
In beide gevallen komt er een extra geldbedrag van de Wilde Ganzen bovenop!

Deze actie loopt tot 1 mei 2013.

Meer informatie: www.kleinkanveel.nl , www.wildeganzen.nl of www.aeicenter.org

Help ons de mensen in Bethlehem
te ondersteunen in hun vreedzame strijd!