Boeken en publicaties

Op deze pagina vind je een uitgebreide lijst met boekentips en publicaties:

 1. Grensleven door Dorit Rabinyan (2016)
  Roman: De ongelijksoortige tragedie van deze twee mensen verplettert niet de nauwgezette, elegante liefdesgeschiedenis die met o zo’n fijne lijn is getekend.
 2. Judas doorAmos oz (2015)
  Judas is een verhaal over liefde en volwassen worden, waarin Oz op openhartige en moedige wijze het thema verraad verweeft.
 3. Mijn beloofde land door Ari Shavit (2013)
  Shavit schrijft met veel liefde over Israël én onbevooroordeeld over het Israëlisch-Palestijnse conflict […] Het verhaal bestaat uit persoonlijke belevenissen, beschouwingen over de tijdgeest en interviews met bekende en minder bekende Israëliers […] Mijn beloofde land is simpelweg het beste boek over Israël dat de laatste jaren is geschreven.
 4. Poort van de zon door Elias Khoury (1998)
  Weinigen hebben de mythen, verhalen en geruchten van zowel Israël als de Arabieren tegen het licht gehouden met zo’n uitzonderlijke compassie. Elias Khoury is een auteur die een stem geeft aan mensen die zich in ballingschap hebben gevestigd, aan verstrikte vluchtelingen, aan grenzen die vervagen en veranderende identiteiten, aan radicale eisen en nieuwe talen.
 5. Evangelisch eindtijdgeloof en heibel in het Heilige Land door Henk Fonteyn (2018)
  Theologische bespiegeling en blogs als EAPPI-waarnemer op de Westelijke Jordaanoever.
 6. Ochtend in Jenin door Susan Albulhawa. Ook bekend onder de titel Het litteken van David
  Een tragisch verhaal van vier generaties, die in het voormalig Palestina woonden. Zij zijn in 1948 uit hun dorp verdreven en hebben sindsdien in vluchtelingenkampen gewoond. Een van de kinderen raakt in de chaos vermist en wordt “gestolen” door een Israëlische soldaat en groeit op in een Joods gezin. Zijn broer radicaliseert en wordt lid van de PLO.
 7. Aanslag door Yasmine Khadra.
  Het verhaal van een Israëlische chirurg, van Palestijnse afkomst, in Tel Aviv. Hij lijdt een gewoon leven tot hij op een dag de gruwelijke realiteit wordt ingesleurd.
 8. Vertel onze verhalen verder. Redactie Riet Bons-Storm (2008).
  Ontmoetingen met Joodse en Palestijnse vrouwen, achter der schermen van het nieuws.
 9. Bidt Jeruzalem vrede toe. (2011). Redactie Riet Bons-Storm (2011).
  Door wat mensen in Israël en Palestina vertelden, zijn de samenstellers van dit boek aan het denken gezet.
 10. Soemoed, ziel van het Palestijnse volk door Toine van Teeffelen, Victoria Biggs en het Soemoed Huis van Verhalen in Bethlehem (2012).
  Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet. Reflecties en ervaringen.
 11. Olijfboom achter de muur, een teken van hoop door Johan Feitsma (2014).
  Ervaringen in Israël en de Palestijnse gebieden van een man, die in 2002 drie maanden als waarnemer voor de UCP (United Civillian for Peace) heeft gewerkt. Daarna is hij nog diverse keren terug geweest in dit gebied.
 12. Liefde, woede en waardigheid door Toine van Teeffelen (2014).
  Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Een getuige verslag van hert dagelijks leven in de Palestijnse pelgrimstad Bethlehem.
 13. Het blauw tussen hemel en zee door Susan Abulhawa.
  Een familiegeschiedenis van een familie die door de Israëliërs wordt verdreven en in de Gazastreek in een vluchtelingenkamp terecht komen.
 14. Getuigen van Soemoed. Palestijnse verhalen op de Muur in Bethlehem.
  De posters uit het “Wallmuseum” in Bethlehem. Vertaald door leerlingen van de Goudse scholengemeenschap Leo Vroman.
 15. Het zijn net mensen door Joris Luyendijk (2006)
  In dit boek laat Joris Luyendijk met pakkende voorbeelden en volhumor zien hoe de media ons een gefilterd, vervormd en gemanipuleerd beeld van het Midden-Oosten geven.
 16. De andere kant van Israël door Susan Nathan (2005)
  Susan Nathan is een Joodse Israëli die in 2003 de beslissing nam om te verhuizen van Tel Aviv naar Tamra, een Arabische stad in het noorden van Israël. In dit boek beschrijft zij de situatie van Arabische Israëli’s: de Palestijnen die in Israël wonen.
 17. Kinderen van één vader door Aartsbisschop Elias Chacour (1987)
  Een gemakkelijk leesbare autobiografie van een Palestijnschristen, die zich zijn hele leven heeft ingezet voor vrede tussen Joden en Palestijnen.
 18. Het einde van het Jodendom door Hajo G. Meyer (2003)
  Kritische beschouwingen over jodendom, holocaust en Israël.
  Hajo Meyer is een holocaust-overlevende en lid van ‘Éen ander Joods Geluid’. In dit boek beschrijft hij, zonder oordelen te schuwen, hoe een idealistisch zionisme verwerd tot een koloniaal streven. Hoe de holocaust bijdroeg aan een collectieve paranoia en hoe dat tot onderdrukking en vernedering van een ander volk leidde.
 19. De citroenboom door Sandy Tolan
  Een waar gebeurd verhaal over vriendschap tussen een Israëlische vrouw en een Palestijnse man. Geeft goed inzicht in beide ‘narratives’, de recente geschiedenis en de gecompliceerdheid van de huidige situatie.
 20. De etnische zuivering van Palestina door Ilan Pappe (2008)
  In dit boek beschrijft Ilan Pappe de dramatische gebeurtenissen rond het ontstaan van de staat Israël: de verdrijving van 750.000 Palestijnen en de verwoesting van vele Arabische dorpen.
 21. De verwoesting van Palestina onder redactie van Robert Soeterik (2008)
  Een groot aantal in hert Nederlandse vertaalde artikelen over het drama dat zich volstrekt in Palestina.
 22. Neef aan de overkant (2006)
  Mouin Rannibi en Gideon Soesman schrijven elkaar brieven over het uitzichtloze conflict in het Heilige Land. Een intens eerlijke en grondige briefwisseling over kloven, die onoverbrugbaar blijken.
 23. Recht en gerechtigheid. Een Palestijnse bevrijdingstheologie door Naim Stifan Ateek.
 24. Wie is onze God. Arabische Christenen, Israël en de aard van God door Bernhard Reitsma (2006)

Uitgelichte publicaties:

Jongeren project vreedzaam samenleven

Een nieuw boek kwam op 27 november 2014 uit:

Liefde, Woede en Waardigheid

liefde woede waardigheid

Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever

Toine van Teeffelen

Liefde, Woede en Waardigheid is een dagboek over het dagelijks leven in de Palestijnse pelgrimstad Bethlehem op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Hoe behoud je je zelfrespect wanneer je als Palestijn voortdurend wordt vernederd in je eigen land? Wat zijn de wetten van de checkpoints? Helpt het wanneer je je haar verft om door een checkpoint te komen? Kunnen Palestijnen in het dagelijks leven “kleine overwinningen” behalen en op wie? Wat is je verhaal als Palestijn – alleen dat van slachtofferschap of ook dat van de rijke Palestijnse identiteit?

Deze en andere vragen komen in een informele, betrokken stijl aan de orde waarbij het perspektief – dat van een Palestijns- Nederlands gezin – soms voor onverwachte wendingen zorgt.

Uitgeverij Narratio, Gorinchem
November 2014
110 pp.
ISBN 978 90 5263 492 0

Prijs: 10 Euro (excl. portokosten)
Te bestellen bij Friends of Young Bethlehem, Gouda: info@fofyb.org


Palestijnse verhalen op de Muur in Bethlehem

Redactie: Marijke Egelie-Smulders, Wil van de Meeberg, Iris Wevers

Vrouwen van het “Soemoed, Huis van Verhalen” in Bethlehem hebben op opvallende wijze ervaringen uit hun dagelijks leven gepubliceerd. Zij spijkerden 61 verhalen op posterformaat op de imponerende 8-9 meter hoge betonnen Muur die door Bethlehem loopt. Samen vormen de verhalen een indrukwekkende getuigenis van Soemoed, ofwel volharding in een tijd van onderdrukking en bezetting.

Om de verhalen op de posters ook voor een breed Nederlands publiek toegankelijk te maken zijn zij vertaald door middelbare scholieren en uitgegeven in een boekje, aangevuld met materiaal voor drie gespreksbijeenkomsten. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door Vrienden van Sabeel Nederland en Uitgeverij Narratio. U kunt het boekje los bestellen getuigenvansoemoed @ gmail.com voor €12,50.

Voor groepsbijeenkomsten is een tas met ondersteunend materiaal zoals een powerpoint presentatie, een CD met Palestijnse muziek en het boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk”, te leen bij Marijke Egelie: egelie.smulders @ hetnet.nl


Toine van Teeffelen is even in Nederland. Om de Nederlandse vertaling van zijn nieuwe boek te presenteren, om op uitnodiging van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een lezing in Enschede te geven, en om contacten met organisaties te onderhouden. Hij woont samen met zijn Palestijnse vrouw en twee kinderen sinds 1995 in Bethlehem op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De antropoloog is directeur ontwikkeling van het Arab Educational Institute-Open Windows. Dat instituut tracht met projecten voor jongeren en vrouwen bij te dragen aan een democratische, geweldloze en multiculturele Palestijnse samenleving,waarin mensen met verschillende godsdiensten kunnen samenleven.Toine van Teeffelen is diep onder de indruk geraakt van de veerkrachten de geestkracht in het geweldloos verzet van de Palestijnen.„Mensen hebben het gevoel dat ze letterlijk en figuurlijk met de rug tegen de muur staan. Ze voelen zich opgesloten”, benadrukt Van Teeffelen.Hij verwijst naar de meters hoge muur, die Israël rond de Westelijke Jordaanoever heeft gebouwd.„Maar de Palestijnen houden hun waardigheid in hun dagelijks leven overeind. Ze leggen zich niet neer bij de bezetting. Ze willen niet dat het hun hoofd en hart beheerst.”In zijn boek gaat Toine van Teeffelen in op het Arabische begrip soemoed,dat hij als de ziel van het Palestijnse volk beschouwt. Soemoed,het is de standvastigheid, vastberadenheid, volhardendheid, geweldloze weerbaarheid, humor en de trots op de eigen Palestijnse tradities en cultuur. Soemoed, het staat voor geestkracht en veerkracht in het geweldloze verzet. „Je laat je niet wegpesten. Je emigreert nieten je blijft voor je mening uitkomen.Je houdt je mond niet. En je zegt tegen soldaten en Israëli’s dat ze de bezetter zijn.”De antropoloog vertelt hoe vorig jaar met Kerstmis begonnen werd om aan de scheidingsmuur in Bethlehem 25 metalen platen van 2 meter bij 1 meter te bevestigen.Daarop staan de persoonlijke ervaringen te lezen van Palestijnse vrouwen met onderdrukking en verzet.„Er komen veel toeristen langs, die het lezen, het fotograferen en er zo bekendheid aan geven. Op zo’n foto kun je het hele verhaal lezen.”Een typisch voorbeeld van soemoed, vindt Toine van Teeffelen.Met pistolen werden de pinnen in de muur geschoten om de platen op te hangen. Onder de ogen van Israëlische soldaten in de wachttoren,die boven de muur uitkijken.Het leger kon die pistool schoten ook horen. De soldaten hadden de mensen ook kunnen dwingen om de platen weg te halen.”

Het leven op de Westelijke Jordaanoever wordt voor de Palestijnen steeds zwaarder. „Bijna een derde deel van de Palestijnen leeft onder de armoedegrens. Israël bouwt de corridor van Jeruzalem naar Jordanië vol met nederzettingen voor de kolonisten. Daardoor wordt het steeds moeilijker heen en weer te reizen van het zuiden naar het noorden. De tienduizend kolonisten in de nederzettingen gebruiken een derde van al het water, dat door Israël gecontroleerd wordt.De export van de nederzettingen bedraagt 225 miljoen euro, die van de tweeënhalf miljoen Palestijnen slechts 15 miljoen. Ik vrees voor een samenleving van apartheid tussen Joodse kolonisten en Palestijnen.Een giftige situatie.”
Toine van Teeffelen. Soemoed, ziel vanhet Palestijnse volk. Geestkracht en veerkracht
van geweldloos verzet. Reflecties en ervaringen. Theologische Uitgeverij Narratio,
Gorinchem, 2012. Prijs: 15 euro. ISBN 9789052638423.


Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet. Reflecties en ervaringen.

Toine van Teeffelen, met Victoria Biggs en het Soemoed Huis van Verhalen in Bethlehem

Dit boek belicht een kenmerkend facet van het werk van het Arab Educational Institute (SEI) in Bethlehem en daarbuiten; het vormgeven, verzamelen en doorgeven van verhalen, met gebruik van woord en beeld, kunst en muziek. Het vertellen van verhalen is een manier om persoonlijke kracht op te bouwen. Letterlijk vertaald uit het Arabisch betekent soemoed standvastigheid.

De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem beveelt dit inzichtgevende boek van harte aan. Het brengt de brede sociaal maatschappelijke en politieke betekenis van soemoed in beeld. Dit is een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk in het Engels verschenen boek.

isbn 9789052638423 – prijs € 15.00 – 152 pag.
U kunt het boek bestellen bij Narratio door op deze link te klikken of u kunt het bestellen via uw lokale boekwinkel.


Kerst DVD – een bijzonder geschenk “De Geboorte van Jezus tussen de Muren” Bethlehem, 2012

Duur: 25 minuten
Uitgave: Arabisch Onderwijsinstituut (AEI-Open Windows) in Bethlehem
Filmproductie: Fadi Abou Akleh
Klanklandschap: Fedde ten Berge
Taal: Arabisch, Engels ondertiteld
Eenmalige prijs voor de Kerst 2012 (exclusief porto): € 5,–
Te bestellen via: Friends of Young Bethlehem te Gouda, info@fofyb.org
Ter gelegenheid van de Kerst 2012 geeft het Arabische Onderwijsinstituut (AEI-Open Windows, www.aeicenter.org) uit Bethlehem een DVD uit over “de geboorte van Jezus tussen de Muren.” De Palestijnse vrouwen van het Bethlehem Soemoed Koor zingen Kerstliederen met een bijzondere betekenis. De eigentijdse situatie van Bethlehem, omgeven als het is door de Afscheidingsmuur, vormt namelijk het decor van deze DVD. Judit Abu Akleh zingt het Magnificat, het lied dat de machtigen aanklaagt, met de blik gericht naar een militaire wachttoren. En teenager Marianne Murra zingt het Stille Nacht, Heilige Nacht bij een nagemaakte geboortegrot voor de Muur. De muziek combineert traditionele Kerstliederen en een klanklandschap verzorgd door de Nederlandse musicus Fedde ten Berge, speciaal naar Bethlehem gekomen om de geluiden van de stad te registreren.
Mede mogelijk gemaakt door: Kerk in Actie, Cordaid, Paters Assumptionisten in Boxtel, Keizersgrachtkerk Amsterdam.
AEI-Open Windows is een partner van Kerk in Actie.


Bidt Jeruzalem vrede toe

Ontmoetingen, achtergronden en reflecties in Israël en de Palestijnse gebieden. (eindredactie door Riet Bons-Storm)

Dit boek wil een bijdrage zijn aan het verhelderen van de complexe situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De reacties van buitenstaanders op het conflict tussen Israël en de Palestijnen luiden dikwijls als volgt: ‘Wat moet ik er van vinden?’ Ik snap het niet helemaal, al doe ik nog zo mijn best. Voor wie en tegen wie moet ik zijn? Er is toch niets aan te doen.’ De antwoorden op deze vragen kunnen luiden: ‘Ik bemoei me er maar niet mee’ of ‘Ik kies (onbewust) partij’ of ‘Ik zoek betrouwbare informanten’. Dit laatste willen de samenstellers van dit boek zijn: betrouwbare informanten. Hoe? We laten de stemmen horen van mensen die leven in de conflictsituatie, zowel Joodse, als Palestijnse mensen. We willen dat zo objectief mogelijk doen, zonder hen in de rede te vallen. Wat wij er zelf van vinden komt daarna pas. Door wat mensen dáár ons vertelden zijn de samenstellers van dit boek aan het denken gezet. Ook die reflecties komen aan bod, rationeel en emotioneel. Zo zal het tweede deel van het boek een poging tot analyse bevatten: historisch, de rol van religie betreffende, en psychologisch.

Leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem namen deel aan deze reis. Eén van de programma onderdelen was een bezoek aan het Arab Educational Institute en het Soemoed, Huis van Verhalen waarmee onze stichting een vriendschapsband heeft.

isbn  9789052638546 – prijs: €18,50
U kunt het boek bestellen via Narratio door te zoeken op de titel ‘Bidt Jeruzalem vrede toe’ of het te bestellen bij uw lokale boekwinkel.