Bezoek Olijfboomcampagne “Houd hoop levend”

Bezoek Olijfboomcampagne ” Houd hoop levend” in de Remonstrantse Kerk Hengelo (Ov)

Donderdagavond 15 mei startte de Olijfboomcampagne “Houd hoop levend” haar landelijke promotie tour in de Remonstrantse Kerk in Hengelo (Ov). Muhanad Qaisy, coördinator van de Olijfboomcampagne in Bethlehem, Palestina en Brechtje van Bergen, coordinator van de Olijfboomcampagne in Nederland, gaven een presentatie van de actie van de YWCA Palestina en YMCA Oost-Jeruzalem.

Sinds het begin van de tweede Intifada in oktober 2000 heeft het Israelische leger in de bezette Palestijnse gebieden duizenden hectaren landbouwgrond onteigend en honderdduizenden olijfbomen vernield. Dit beleid van Israel is door de internationale gemeenschap ondubbelzinnig veroordeeld als illegaal en staat vrede in de weg.

De vernielingen gaan tot op de dag van vandaag door. Olijfbomen worden vaak gekapt om plaats te maken voor de uitbreiding van illegale nederzettingen en de bouw van ‘de Muur’. Ook worden regelmatig olijfbomen vernield door kolonisten die in de illegale nederzettingen wonen. De gevolgen van de vernielingen zijn ernstig omdat veel Palestijnse boeren en hun gezinnen van de opbrengsten van olijfbomen afhankelijk zijn. Toch koesteren de meeste van hen nog op op een vreedzame toekomst.

De olijfboomactie biedt gedupeerde Palestijnse boeren olijfbomen aan, die wereldwijd gesponsord zijn door mensen die zich zorgen maken over de situatie in Palestina. Doel van de actie is het herplanten van olijfbomen in de Palestijnse gebieden als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede.

In Nederland ondersteunen Cordaid, ICCO, PAX en de YMCA en YWCA de actie sinds 2004 Duizenden Nederlanders hebben sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de actie.
Een TED talk van Julia Bacha, regisseur van de film Budrus, benadrukt het belang van geweldloosverzet tegen de voortgaande landonteigening. Qaisy verteld enkele persoonlijke verhalen van olijfboeren.
De bezoekers van de avond krijgen de gelegenheid de olijfboomcampagne te steunen door sponsoring van de aanplant van olijfbomen.
Een uitgebreid verslag van deze avond vind u op:   www.het nabijeoostennabijtwente.blogspot.nl

Enkele foto’s van de avond staan in ons foto-album

Project “Bethlehem Sumud Choir”

Project “Bethlehem Sumud Choir”

In de afgelopen jaren zijn er regelmatig contacten geweest tussen de Vrouwengroepen van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem en leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.
Zo is er twee keer een groep vrouwen vanuit onze stichting in Bethlehem geweest en is er twee keer een groep vrouwen vanuit Bethlehem in Enschede geweest. Ook zijn er incidentele contacten.
Het Sumud Story House in Bethlehem is gesticht na het eerste bezoek van de vrouwen aan Enschede, naar het voorbeeld van ons Huis van Verhalen, met hulp van Kerk in Actie in Bethlehem. Hier komen nu vier groepen vrouwen samen. Aan deze groepen nemen zowel Christenen als Moslimaas deel. Er is een vrouwenkoor, dat regelmatig optreedt voor toeristen en de Palestijnse Cultuur uitdraagt met zang en dans. Er worden ook voorstellingen gegeven bij de muur.
Dit werk draagt veel bij aan het ontwikkelen van het zelfbewust zijn van de mensen. Heel belangrijk in de verwarrende combinatie van oorlogsdreiging en werkeloosheid. Het helpt om een vreedzame houding ten opzichte van Israël vol te houden.

Voor het werk van het Sumud Story House is behoefte aan ondersteunende apparatuur, zoals licht, geluid en computers. Deze apparatuur is ook te gebruiken voor optredens van de jongeren groepen van het AEI.
Hiervoor is, samen met de Wilde Ganzen, een actie opgezet. Het streven is een totaal van € 8.000,–. Daarvoor vragen wij uw hulp!

U kunt uw bijdrage storten op:

– Bankrekening 48 06 97 221 t.n.v. Stichting Vrouwengroep Twente Bethlehem, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
of
– Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
(Beide organisaties hebben het ANBI keurmerk, de giften zijn aftrekbaar)

Extra geldbedrag:
In beide gevallen komt er een extra geldbedrag van de Wilde Ganzen bovenop!

Deze actie loopt tot 1 mei 2013.

Meer informatie: www.kleinkanveel.nl , www.wildeganzen.nl of www.aeicenter.org

Help ons de mensen in Bethlehem
te ondersteunen in hun vreedzame strijd!