Bezoek Olijfboomcampagne “Houd hoop levend”

Bezoek Olijfboomcampagne ” Houd hoop levend” in de Remonstrantse Kerk Hengelo (Ov)

Donderdagavond 15 mei startte de Olijfboomcampagne “Houd hoop levend” haar landelijke promotie tour in de Remonstrantse Kerk in Hengelo (Ov). Muhanad Qaisy, coördinator van de Olijfboomcampagne in Bethlehem, Palestina en Brechtje van Bergen, coordinator van de Olijfboomcampagne in Nederland, gaven een presentatie van de actie van de YWCA Palestina en YMCA Oost-Jeruzalem.

Sinds het begin van de tweede Intifada in oktober 2000 heeft het Israelische leger in de bezette Palestijnse gebieden duizenden hectaren landbouwgrond onteigend en honderdduizenden olijfbomen vernield. Dit beleid van Israel is door de internationale gemeenschap ondubbelzinnig veroordeeld als illegaal en staat vrede in de weg.

De vernielingen gaan tot op de dag van vandaag door. Olijfbomen worden vaak gekapt om plaats te maken voor de uitbreiding van illegale nederzettingen en de bouw van ‘de Muur’. Ook worden regelmatig olijfbomen vernield door kolonisten die in de illegale nederzettingen wonen. De gevolgen van de vernielingen zijn ernstig omdat veel Palestijnse boeren en hun gezinnen van de opbrengsten van olijfbomen afhankelijk zijn. Toch koesteren de meeste van hen nog op op een vreedzame toekomst.

De olijfboomactie biedt gedupeerde Palestijnse boeren olijfbomen aan, die wereldwijd gesponsord zijn door mensen die zich zorgen maken over de situatie in Palestina. Doel van de actie is het herplanten van olijfbomen in de Palestijnse gebieden als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede.

In Nederland ondersteunen Cordaid, ICCO, PAX en de YMCA en YWCA de actie sinds 2004 Duizenden Nederlanders hebben sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de actie.
Een TED talk van Julia Bacha, regisseur van de film Budrus, benadrukt het belang van geweldloosverzet tegen de voortgaande landonteigening. Qaisy verteld enkele persoonlijke verhalen van olijfboeren.
De bezoekers van de avond krijgen de gelegenheid de olijfboomcampagne te steunen door sponsoring van de aanplant van olijfbomen.
Een uitgebreid verslag van deze avond vind u op:   www.het nabijeoostennabijtwente.blogspot.nl

Enkele foto’s van de avond staan in ons foto-album

Tiendaagse ontdekkings reis naar Israël en Palestina van 3-12 maart 2014

Achter het nieuws, voorbij de muren
Een reis waarbij je verder kijkt

Deze reis is een initiatief van de Protestantse Kerk Enschede en de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en wordt georganiseerd door het Arabische Onderwijscentrum (AEI) in Palestina en Nes Ammim (NA, een Duits-Nederlandse organisatie in Israël).

In dit tiendaagse reisprogramma zullen de deelnemers Israël en Palestina verkennen en meer te weten komen over de recente politieke ontwikkelingen en het religieuze en sociale leven in Palestina en Israël. Een bijzondere focus zal het dagelijks leven van lokale gemeenschappen zijn.
Deelnemers zullen een beter begrip verwerven van de politieke situatie in het gebied, het
religieuze landschap en de dynamiek tussen seculiere en religieus-orthodoxe levensstijlen.
Vraagt u zich af wat de rol van cultuur, religie en politiek is in het dagelijks leven van Israëli’s en Palestijnen? Tijdens de reis krijgt u hierop antwoorden van organisaties en personen die bereid zijn over grenzen heen te kijken. Iedere reisdag zullen deelnemers een kort bezinningsmoment delen naar aanleiding van de ervaringen van de dag.

In deze bijlage vindt u ook het programma en aanvullende informatie.

Lezing over geweldloosverzet en volharding in Bethlehem

Woensdagavond 12 december houdt Toine van Teeffelen, antropoloog, een lezing over geweldloosverzet en de diepgewortelde Palestijnse volharding in de context van de bezetting in de Palestijnse gebieden. Van Teeffelen woont met zijn Palestijnse vrouw, dochter en zoon in Bethlehem. Hij werkt daar aan het Arab Educational Institute (AEI Open- Windows), een organisatie voor scholing en emancipatie van jongeren en vrouwen. Van Teeffelen komt naar Enschede vanwege de publicatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk. Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet.” Soemoed betekent standvastigheid, dat is nodig als je in deze tijd het geweldloos verzet wilt volhouden.
Na de pauze zal de nieuwe DVD worden vertoond van het “Bethlehem Sumud Choir”, waarop Palestijnse vrouwen kerstliederen zingen in het Arabisch en Engels en verhalen vertellen over hun dagelijks leven in Bethlehem (25 minuten). Daarna zal er gelegenheid zijn Toine van Teeffelen vragen te stellen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem, in samen werking met de Protestantse Gemeente Enschede en het Huis van Verhalen.
Met de vertoning van de DVD wordt tevens aandacht gevraagd voor het project “Bethlehem Sumud Choir” van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en Wilde Ganzen.

Datum: 12 december 2012
Plaats: DETA kerk, H.B.Blijdensteinlaan30, 7514 CC Enschede (ingang Dr. Benthemstraat)
Tijd: 19.30 uur
Toegang: vrij (collecte project “Bethlehem Sumud Choir”)