Berichten 2012

Lezing over geweldloosverzet en volharding in Bethlehem

Woensdagavond 12 december houdt Toine van Teeffelen, antropoloog, een lezing over geweldloosverzet en de diepgewortelde Palestijnse volharding in de context van de bezetting in de Palestijnse gebieden. Van Teeffelen woont met zijn Palestijnse vrouw, dochter en zoon in Bethlehem. Hij werkt daar aan het Arab Educational Institute (AEI Open- Windows), een organisatie voor scholing en emancipatie van jongeren en vrouwen. Van Teeffelen komt naar Enschede vanwege de publicatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk. Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet.” Soemoed betekent standvastigheid, dat is nodig als je in deze tijd het geweldloos verzet wilt volhouden.
Na de pauze zal de nieuwe DVD worden vertoond van het “Bethlehem Sumud Choir”, waarop Palestijnse vrouwen kerstliederen zingen in het Arabisch en Engels en verhalen vertellen over hun dagelijks leven in Bethlehem (25 minuten). Daarna zal er gelegenheid zijn Toine van Teeffelen vragen te stellen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem, in samen werking met de Protestantse Gemeente Enschede en het Huis van Verhalen.
Met de vertoning van de DVD wordt tevens aandacht gevraagd voor het project “Bethlehem Sumud Choir” van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en Wilde Ganzen.

Datum: 12 december 2012
Plaats: DETA kerk, H.B.Blijdensteinlaan30, 7514 CC Enschede (ingang Dr. Benthemstraat)
Tijd: 19.30 uur
Toegang: vrij (collecte project “Bethlehem Sumud Choir”)


Verslag: Thema avond – Inspiratie uit Bethlehem

Jan Schaake heeft een uitgebreid verslag geschreven over de thema avond in de Wonne die heeft plaatsgevonden op 6 februari.

Op maandagavond 6 februari jl. sprak Rania Murra van het Arab Educational Institute en het Soemoed Huis van Verhalen in Bethlehem in de Wonne, een woongemeenschap in Enschede voor een gehoor van meer dan 30 aanwezigen. De avond werd geopend met het gedicht “Hoop” van Vaclav Havel, waarin onder andere de volgende, toepasselijke strofe voorkomt:

“Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
Niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

De organisatoren hoopten met deze avond en het verhaal over de volharding van de vrouwen van Bethlehem ook zelf weer wat hoop te putten voor hun eigen activiteiten. Een eigentijds “Licht van Bethlehem” dat ons misschien de volharding kan schenken die we ook hier nodig hebben voor ons werk voor vrede en gerechtigheid in onze eigen samenleving.

Klik hier om het hele verslag te lezen.