Liefde, Woede en Waardigheid

Een nieuw boek kwam op 27 november 2014 uit:

Liefde, Woede en Waardigheid

liefde woede waardigheid

Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever

Toine van Teeffelen

Liefde, Woede en Waardigheid is een dagboek over het dagelijks leven in de Palestijnse pelgrimstad Bethlehem op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Hoe behoud je je zelfrespect wanneer je als Palestijn voortdurend wordt vernederd in je eigen land? Wat zijn de wetten van de checkpoints? Helpt het wanneer je je haar verft om door een checkpoint te komen? Kunnen Palestijnen in het dagelijks leven “kleine overwinningen” behalen en op wie? Wat is je verhaal als Palestijn – alleen dat van slachtofferschap of ook dat van de rijke Palestijnse identiteit?

Deze en andere vragen komen in een informele, betrokken stijl aan de orde waarbij het perspektief – dat van een Palestijns- Nederlands gezin – soms voor onverwachte wendingen zorgt.

Uitgeverij Narratio, Gorinchem
November 2014
110 pp.
ISBN 978 90 5263 492 0

Prijs: 10 Euro (excl. portokosten)
Te bestellen bij Friends of Young Bethlehem, Gouda: info@fofyb.org

Bezoek Olijfboomcampagne “Houd hoop levend”

Bezoek Olijfboomcampagne ” Houd hoop levend” in de Remonstrantse Kerk Hengelo (Ov)

Donderdagavond 15 mei startte de Olijfboomcampagne “Houd hoop levend” haar landelijke promotie tour in de Remonstrantse Kerk in Hengelo (Ov). Muhanad Qaisy, coördinator van de Olijfboomcampagne in Bethlehem, Palestina en Brechtje van Bergen, coordinator van de Olijfboomcampagne in Nederland, gaven een presentatie van de actie van de YWCA Palestina en YMCA Oost-Jeruzalem.

Sinds het begin van de tweede Intifada in oktober 2000 heeft het Israelische leger in de bezette Palestijnse gebieden duizenden hectaren landbouwgrond onteigend en honderdduizenden olijfbomen vernield. Dit beleid van Israel is door de internationale gemeenschap ondubbelzinnig veroordeeld als illegaal en staat vrede in de weg.

De vernielingen gaan tot op de dag van vandaag door. Olijfbomen worden vaak gekapt om plaats te maken voor de uitbreiding van illegale nederzettingen en de bouw van ‘de Muur’. Ook worden regelmatig olijfbomen vernield door kolonisten die in de illegale nederzettingen wonen. De gevolgen van de vernielingen zijn ernstig omdat veel Palestijnse boeren en hun gezinnen van de opbrengsten van olijfbomen afhankelijk zijn. Toch koesteren de meeste van hen nog op op een vreedzame toekomst.

De olijfboomactie biedt gedupeerde Palestijnse boeren olijfbomen aan, die wereldwijd gesponsord zijn door mensen die zich zorgen maken over de situatie in Palestina. Doel van de actie is het herplanten van olijfbomen in de Palestijnse gebieden als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede.

In Nederland ondersteunen Cordaid, ICCO, PAX en de YMCA en YWCA de actie sinds 2004 Duizenden Nederlanders hebben sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de actie.
Een TED talk van Julia Bacha, regisseur van de film Budrus, benadrukt het belang van geweldloosverzet tegen de voortgaande landonteigening. Qaisy verteld enkele persoonlijke verhalen van olijfboeren.
De bezoekers van de avond krijgen de gelegenheid de olijfboomcampagne te steunen door sponsoring van de aanplant van olijfbomen.
Een uitgebreid verslag van deze avond vind u op:   www.het nabijeoostennabijtwente.blogspot.nl

Enkele foto’s van de avond staan in ons foto-album

Getuigen van Soemoed

Palestijnse verhalen op de Muur in Bethlehem

Redactie: Marijke Egelie-Smulders, Wil van de Meeberg, Iris Wevers

Vrouwen van het “Soemoed, Huis van Verhalen” in Bethlehem hebben op opvallende wijze ervaringen uit hun dagelijks leven gepubliceerd. Zij spijkerden 61 verhalen op posterformaat op de imponerende 8-9 meter hoge betonnen Muur die door Bethlehem loopt. Samen vormen de verhalen een indrukwekkende getuigenis van Soemoed, ofwel volharding in een tijd van onderdrukking en bezetting.

Om de verhalen op de posters ook voor een breed Nederlands publiek toegankelijk te maken zijn zij vertaald door middelbare scholieren en uitgegeven in een boekje, aangevuld met materiaal voor drie gespreksbijeenkomsten. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door Vrienden van Sabeel Nederland en Uitgeverij Narratio. U kunt het boekje los bestellen getuigenvansoemoed @ gmail.com voor €12,50.

Voor groepsbijeenkomsten is een tas met ondersteunend materiaal zoals een powerpoint presentatie, een CD met Palestijnse muziek en het boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk”, te leen bij Marijke Egelie: egelie.smulders @ hetnet.nl

Tiendaagse ontdekkings reis naar Israël en Palestina van 3-12 maart 2014

Achter het nieuws, voorbij de muren
Een reis waarbij je verder kijkt

Deze reis is een initiatief van de Protestantse Kerk Enschede en de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en wordt georganiseerd door het Arabische Onderwijscentrum (AEI) in Palestina en Nes Ammim (NA, een Duits-Nederlandse organisatie in Israël).

In dit tiendaagse reisprogramma zullen de deelnemers Israël en Palestina verkennen en meer te weten komen over de recente politieke ontwikkelingen en het religieuze en sociale leven in Palestina en Israël. Een bijzondere focus zal het dagelijks leven van lokale gemeenschappen zijn.
Deelnemers zullen een beter begrip verwerven van de politieke situatie in het gebied, het
religieuze landschap en de dynamiek tussen seculiere en religieus-orthodoxe levensstijlen.
Vraagt u zich af wat de rol van cultuur, religie en politiek is in het dagelijks leven van Israëli’s en Palestijnen? Tijdens de reis krijgt u hierop antwoorden van organisaties en personen die bereid zijn over grenzen heen te kijken. Iedere reisdag zullen deelnemers een kort bezinningsmoment delen naar aanleiding van de ervaringen van de dag.

In deze bijlage vindt u ook het programma en aanvullende informatie.

De geestkracht van de Palestijnen

Toine van Teeffelen is diep onder de indruk van de geestkracht van de Palestijnen in het geweldloos verzet op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Door Theo Krabbe in TC Tubantia 15 december 2012.

Toine van Teeffelen is even in Nederland. Om de Nederlandse vertaling van zijn nieuwe boek te presenteren, om op uitnodiging van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een lezing in Enschede te geven, en om contacten met organisaties te onderhouden. Hij woont samen met zijn Palestijnse vrouw en twee kinderen sinds 1995 in Bethlehem op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De antropoloog is directeur ontwikkeling van het Arab Educational Institute-Open Windows. Dat instituut tracht met projecten voor jongeren en vrouwen bij te dragen aan een democratische, geweldloze en multiculturele Palestijnse samenleving,waarin mensen met verschillende godsdiensten kunnen samenleven.Toine van Teeffelen is diep onder de indruk geraakt van de veerkrachten de geestkracht in het geweldloos verzet van de Palestijnen.„Mensen hebben het gevoel dat ze letterlijk en figuurlijk met de rug tegen de muur staan. Ze voelen zich opgesloten”, benadrukt Van Teeffelen.Hij verwijst naar de meters hoge muur, die Israël rond de Westelijke Jordaanoever heeft gebouwd.„Maar de Palestijnen houden hun waardigheid in hun dagelijks leven overeind. Ze leggen zich niet neer bij de bezetting. Ze willen niet dat het hun hoofd en hart beheerst.”In zijn boek gaat Toine van Teeffelen in op het Arabische begrip soemoed,dat hij als de ziel van het Palestijnse volk beschouwt. Soemoed,het is de standvastigheid, vastberadenheid, volhardendheid, geweldloze weerbaarheid, humor en de trots op de eigen Palestijnse tradities en cultuur. Soemoed, het staat voor geestkracht en veerkracht in het geweldloze verzet. „Je laat je niet wegpesten. Je emigreert nieten je blijft voor je mening uitkomen.Je houdt je mond niet. En je zegt tegen soldaten en Israëli’s dat ze de bezetter zijn.”De antropoloog vertelt hoe vorig jaar met Kerstmis begonnen werd om aan de scheidingsmuur in Bethlehem 25 metalen platen van 2 meter bij 1 meter te bevestigen.Daarop staan de persoonlijke ervaringen te lezen van Palestijnse vrouwen met onderdrukking en verzet.„Er komen veel toeristen langs, die het lezen, het fotograferen en er zo bekendheid aan geven. Op zo’n foto kun je het hele verhaal lezen.”Een typisch voorbeeld van soemoed, vindt Toine van Teeffelen.Met pistolen werden de pinnen in de muur geschoten om de platen op te hangen. Onder de ogen van Israëlische soldaten in de wachttoren,die boven de muur uitkijken.Het leger kon die pistool schoten ook horen. De soldaten hadden de mensen ook kunnen dwingen om de platen weg te halen.”

Het leven op de Westelijke Jordaanoever wordt voor de Palestijnen steeds zwaarder. „Bijna een derde deel van de Palestijnen leeft onder de armoedegrens. Israël bouwt de corridor van Jeruzalem naar Jordanië vol met nederzettingen voor de kolonisten. Daardoor wordt het steeds moeilijker heen en weer te reizen van het zuiden naar het noorden. De tienduizend kolonisten in de nederzettingen gebruiken een derde van al het water, dat door Israël gecontroleerd wordt.De export van de nederzettingen bedraagt 225 miljoen euro, die van de tweeënhalf miljoen Palestijnen slechts 15 miljoen. Ik vrees voor een samenleving van apartheid tussen Joodse kolonisten en Palestijnen.Een giftige situatie.”
Toine van Teeffelen. Soemoed, ziel vanhet Palestijnse volk. Geestkracht en veerkracht
van geweldloos verzet. Reflecties en ervaringen. Theologische Uitgeverij Narratio,
Gorinchem, 2012. Prijs: 15 euro. ISBN 9789052638423.

Soemoed, ziel van het Palestijnse volk

Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet. Reflecties en ervaringen.

Toine van Teeffelen, met Victoria Biggs en het Soemoed Huis van Verhalen in Bethlehem

Dit boek belicht een kenmerkend facet van het werk van het Arab Educational Institute (SEI) in Bethlehem en daarbuiten; het vormgeven, verzamelen en doorgeven van verhalen, met gebruik van woord en beeld, kunst en muziek. Het vertellen van verhalen is een manier om persoonlijke kracht op te bouwen. Letterlijk vertaald uit het Arabisch betekent soemoed standvastigheid.

De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem beveelt dit inzichtgevende boek van harte aan. Het brengt de brede sociaal maatschappelijke en politieke betekenis van soemoed in beeld. Dit is een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk in het Engels verschenen boek.

isbn 9789052638423 – prijs € 15.00 – 152 pag.
U kunt het boek bestellen bij Narratio door op deze link te klikken of u kunt het bestellen via uw lokale boekwinkel.

Kerst DVD – een bijzonder geschenk “De Geboorte van Jezus tussen de Muren” Bethlehem, 2012

Duur: 25 minuten
Uitgave: Arabisch Onderwijsinstituut (AEI-Open Windows) in Bethlehem
Filmproductie: Fadi Abou Akleh
Klanklandschap: Fedde ten Berge
Taal: Arabisch, Engels ondertiteld
Eenmalige prijs voor de Kerst 2012 (exclusief porto): € 5,–
Te bestellen via: Friends of Young Bethlehem te Gouda, info@fofyb.org
Ter gelegenheid van de Kerst 2012 geeft het Arabische Onderwijsinstituut (AEI-Open Windows, www.aeicenter.org) uit Bethlehem een DVD uit over “de geboorte van Jezus tussen de Muren.” De Palestijnse vrouwen van het Bethlehem Soemoed Koor zingen Kerstliederen met een bijzondere betekenis. De eigentijdse situatie van Bethlehem, omgeven als het is door de Afscheidingsmuur, vormt namelijk het decor van deze DVD. Judit Abu Akleh zingt het Magnificat, het lied dat de machtigen aanklaagt, met de blik gericht naar een militaire wachttoren. En teenager Marianne Murra zingt het Stille Nacht, Heilige Nacht bij een nagemaakte geboortegrot voor de Muur. De muziek combineert traditionele Kerstliederen en een klanklandschap verzorgd door de Nederlandse musicus Fedde ten Berge, speciaal naar Bethlehem gekomen om de geluiden van de stad te registreren.
Mede mogelijk gemaakt door: Kerk in Actie, Cordaid, Paters Assumptionisten in Boxtel, Keizersgrachtkerk Amsterdam.
AEI-Open Windows is een partner van Kerk in Actie.

Lezing over geweldloosverzet en volharding in Bethlehem

Woensdagavond 12 december houdt Toine van Teeffelen, antropoloog, een lezing over geweldloosverzet en de diepgewortelde Palestijnse volharding in de context van de bezetting in de Palestijnse gebieden. Van Teeffelen woont met zijn Palestijnse vrouw, dochter en zoon in Bethlehem. Hij werkt daar aan het Arab Educational Institute (AEI Open- Windows), een organisatie voor scholing en emancipatie van jongeren en vrouwen. Van Teeffelen komt naar Enschede vanwege de publicatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk. Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet.” Soemoed betekent standvastigheid, dat is nodig als je in deze tijd het geweldloos verzet wilt volhouden.
Na de pauze zal de nieuwe DVD worden vertoond van het “Bethlehem Sumud Choir”, waarop Palestijnse vrouwen kerstliederen zingen in het Arabisch en Engels en verhalen vertellen over hun dagelijks leven in Bethlehem (25 minuten). Daarna zal er gelegenheid zijn Toine van Teeffelen vragen te stellen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem, in samen werking met de Protestantse Gemeente Enschede en het Huis van Verhalen.
Met de vertoning van de DVD wordt tevens aandacht gevraagd voor het project “Bethlehem Sumud Choir” van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en Wilde Ganzen.

Datum: 12 december 2012
Plaats: DETA kerk, H.B.Blijdensteinlaan30, 7514 CC Enschede (ingang Dr. Benthemstraat)
Tijd: 19.30 uur
Toegang: vrij (collecte project “Bethlehem Sumud Choir”)

Project “Bethlehem Sumud Choir”

Project “Bethlehem Sumud Choir”

In de afgelopen jaren zijn er regelmatig contacten geweest tussen de Vrouwengroepen van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem en leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.
Zo is er twee keer een groep vrouwen vanuit onze stichting in Bethlehem geweest en is er twee keer een groep vrouwen vanuit Bethlehem in Enschede geweest. Ook zijn er incidentele contacten.
Het Sumud Story House in Bethlehem is gesticht na het eerste bezoek van de vrouwen aan Enschede, naar het voorbeeld van ons Huis van Verhalen, met hulp van Kerk in Actie in Bethlehem. Hier komen nu vier groepen vrouwen samen. Aan deze groepen nemen zowel Christenen als Moslimaas deel. Er is een vrouwenkoor, dat regelmatig optreedt voor toeristen en de Palestijnse Cultuur uitdraagt met zang en dans. Er worden ook voorstellingen gegeven bij de muur.
Dit werk draagt veel bij aan het ontwikkelen van het zelfbewust zijn van de mensen. Heel belangrijk in de verwarrende combinatie van oorlogsdreiging en werkeloosheid. Het helpt om een vreedzame houding ten opzichte van Israël vol te houden.

Voor het werk van het Sumud Story House is behoefte aan ondersteunende apparatuur, zoals licht, geluid en computers. Deze apparatuur is ook te gebruiken voor optredens van de jongeren groepen van het AEI.
Hiervoor is, samen met de Wilde Ganzen, een actie opgezet. Het streven is een totaal van € 8.000,–. Daarvoor vragen wij uw hulp!

U kunt uw bijdrage storten op:

– Bankrekening 48 06 97 221 t.n.v. Stichting Vrouwengroep Twente Bethlehem, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
of
– Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
(Beide organisaties hebben het ANBI keurmerk, de giften zijn aftrekbaar)

Extra geldbedrag:
In beide gevallen komt er een extra geldbedrag van de Wilde Ganzen bovenop!

Deze actie loopt tot 1 mei 2013.

Meer informatie: www.kleinkanveel.nl , www.wildeganzen.nl of www.aeicenter.org

Help ons de mensen in Bethlehem
te ondersteunen in hun vreedzame strijd!

Bidt Jeruzalem vrede toe

Bidt Jeruzalem vrede toe

Ontmoetingen, achtergronden en reflecties in Israël en de Palestijnse gebieden. (eindredactie door Riet Bons-Storm)

Dit boek wil een bijdrage zijn aan het verhelderen van de complexe situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De reacties van buitenstaanders op het conflict tussen Israël en de Palestijnen luiden dikwijls als volgt: ‘Wat moet ik er van vinden?’ Ik snap het niet helemaal, al doe ik nog zo mijn best. Voor wie en tegen wie moet ik zijn? Er is toch niets aan te doen.’ De antwoorden op deze vragen kunnen luiden: ‘Ik bemoei me er maar niet mee’ of ‘Ik kies (onbewust) partij’ of ‘Ik zoek betrouwbare informanten’. Dit laatste willen de samenstellers van dit boek zijn: betrouwbare informanten. Hoe? We laten de stemmen horen van mensen die leven in de conflictsituatie, zowel Joodse, als Palestijnse mensen. We willen dat zo objectief mogelijk doen, zonder hen in de rede te vallen. Wat wij er zelf van vinden komt daarna pas. Door wat mensen dáár ons vertelden zijn de samenstellers van dit boek aan het denken gezet. Ook die reflecties komen aan bod, rationeel en emotioneel. Zo zal het tweede deel van het boek een poging tot analyse bevatten: historisch, de rol van religie betreffende, en psychologisch.

Leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem namen deel aan deze reis. Eén van de programma onderdelen was een bezoek aan het Arab Educational Institute en het Soemoed, Huis van Verhalen waarmee onze stichting een vriendschapsband heeft.

isbn  9789052638546 – prijs: €18,50
U kunt het boek bestellen via Narratio door te zoeken op de titel ‘Bidt Jeruzalem vrede toe’ of het te bestellen bij uw lokale boekwinkel.