Verslagen

VERSLAG VAN DE THEMA AVOND over de Masterscriptie “De tijd dringt. Kairos Palestina: een uitdaging tot vrede”
DD 26 NOVEMBER 2019 IN DE ONTMOETINGSKERK IN ENSCHEDE 

GEORGANISEERD DOOR DE OEC. VROUWENGROEP TWENTE – BETHELEHEM, WERKGROEP PALESTINA ENSCHEDE EN DE CLASSICALE WERKGROEP KERK EN ISRAËL.

OPENING.
Margreet Stroo, voorzitter van de OVTB, heet allen welkom, in het bijzonder Ds Carla Borgers — Doopsgezind predikant uit Delden — die vanavond het thema zal inleiden.
Het thema Vrede — Trauma — Religie ligt ten grondslag aan Carla’s masterstudie aan de VU.
Er zijn trauma’s aan Israëlische en Palestijnse kant. Het Kairos Palestina Document heeft ten doel beide groepen bijeen te brengen en met elkaar te verzoenen. Margreet leest daarom het gedicht Grenzen
“De grens is gelijk voor jou en mij. Hoe kunnen we elkaar vinden? We zoeken naar een pad dat eindigt waar vergeving begint.”

INLEIDING DOOR CARLA BORGERS.
Aanleiding voor het onderzoek voor haar Masterscriptie was een studiereis naar Israël en Palestina, waarin zij veel mensen ontmoette, veel gesprekken voerde. Ze meent als mens, als christen niet te kunnen zwijgen over het lijden van de mensen en ze wil niet meegaan in de opvatting dat het een “hopeloos” conflict is, onoplosbaar. Bij het bestuderen van net Kairos Document (KPd)stelde ze als onderzoeksvraag:
Hoe kan het KPd bijdragen aan de oplossing van het conffict? Vanuit sociaal — economisch, theologisch en politiek oogpunt. Carla brengt de lezing als een reis met drie haltes:
1. Beschrijving van het KPd
2. Het discours, de narratieven/ verhalen van beide zijden
3. De rol van de trauma’s aan weerszijden.

Lees hier het gehele verslag.


Donderdag 21 maart 2019: avond over het SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten-Organisaties)

Zegen van onrust
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is

Op donderdagavond 21 maart 2019 vond in de Ontmoetingskerk in Enschede een vrij unieke bijeenkomst plaats. Ondanks de uiteenlopende opvattingen over de situatie in Israël en Palestina en hoe daarmee om te gaan, organiseerden de classicale werkgroep Kerk & Israël, de stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de Palestina Werkgroep Enschede samen een informatiebijeenkomst over het Steuncomité Israëlische Vredes- en MensenrechtenOrganisaties (SIVMO). Ze konden elkaar vinden in de “steun voor het andere Israël”, zoals Jaap van der Vinne zijn inleiding had gedoopt.

Lees meer hierover in het verslag of lees meer op de website van Palestina werkgroep Enschede.


Studiereis 2018

Lees hier de verslagen van de studiereis 2018: