Agenda

Jubileumbijeenkomst op 9 december 2021

van 15.00 tot 17.00 uur Ontmoetingskerk
(Varviksingel 139, Enschede)

25 JAAR LEVEN IN BETHLEHEM
Toine van Teeffelen vertelt vanuit zijn eigen ervaringen over
25 jaar dagelijks leven in het bezette Bethlehem.

15 JAAR “KLEIN KAN VEEL”
Terugblik op 15 jaar Oecum. Vrouwengroep Twente-Bethlehem

opgave voor het hele programma of voor enkele onderdelen bij
Margreet Stroo via 053-4331886 of margreetstroo@gmail.com
QR-code is verplicht – ruimte voor maximaal 25 personen


Afgelopen bijeenkomsten:

 

Donderdag 21 maart: avond over het SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten-Organisaties)

19.30 Ontmoetingskerk Enschede

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël, de Palestina Werkgroep Enschede en de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem nodigen u uit op 21 maart in de Ontmoetingskerk om meer te horen over het werk van het SIVMO. Het SIVMO bevordert een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen. Zij doen dit door financiële en morele steun te geven aan Israëlische actiegroepen die:
– de Israëlische bezetting willen beëindigen
– de Israëlische maatschappij bewust maken van politieke oplossingen
– protesteren tegen onrecht jegens Palestijnen
– met Palestijnen samenwerken als vredespartners
en zo de grond rijp maken voor verandering.
Spreker is Jaap van der Vinne, die bestuurslid is geweest voor het SIVMO.

Het belooft een interessante avond te worden.

Aanvang 19.30 uur. Ontmoetingszaal geopend om 19.00 uur.
Toegang vrij. Wel zal een bijdrage voor de koffie worden gevraagd en voor het werk van het SIVMO.

(Flyer)

 

Woensdag 28 november: Een getuige uit Syrië
Dema Nazha over pater Frans van der Lugt

20.00 uur, Oosterkerk Turfmarkt, Zwolle

Pater Frans van der Lugt werd vermoord in het Syrische Homs. In alle onmenselijkheid wist hij humaniteit hoog te houden. Dema Nazha maakte dit van dichtbij mee.

Gratis toegang, collecte voor Syrië
Met medewerking van Koorbizniz Oosterwind

De Nederlandse Pater Frans van der Lugt werd in 2014 vermoord in het Syrische Homs.Midden in alle onmenselijkheid wist hij mensen te inspireren en humaniteit hoog te houden. Dema Nazha maakte dit van dichtbij mee en vertelt haar verhaal op woensdag 28 november om 20.00 uur in de Oosterkerk aan de Turfmarkt in Zwolle. Iedereen is hierbij van harte welkom.

In juni 2012 wordt de oude binnenstad van de Syrische stad Homs bezet door een aan I.S. gelieerde groepering. Direct daarop wordt de wijk omsingeld door het Syrische
regeringsleger. Een beleg van meer dan twee jaar zal volgen.

Dialoog moslims en christenen 

Voor de burgeroorlog was de binnenstad van Homs, zoals veel Syrische steden, een heel gemengde wijk, waar christenen en moslims in harmonie samenleven. In de aanloop van de bezetting en belegering zijn veel christenen uit de wijk weggevlucht. Maar een kleine groep van ruim tachtig, meest oudere, christenen is gebleven. Onder hen de bekende pater Frans van der Lugt. Later, in 2014, kort voordat de rebellen zich overgeven, wordt ‘padre Frans’ vermoord. Tijdens de belegering had hij een bijzondere rol gespeeld. Hij had zich voor de oorlog al ingezet voor dialoog tussen moslims en christenen. En ook tijdens het beleg zet hij dat voort. Rond het klooster waar hij verblijft ontstaan veel bijzondere contacten. Een getuige van heel dichtbij is Dema Nazha. Zij is de enige christelijke jongere die in de wijk is achtergebleven. Van dichtbij maakt ze mee hoe vrede en humaniteit levend blijven te midden van onmenselijkheid en geweld.

Muzikale bijdragen

Dema Nazha vertelt haar verhaal, afgewisseld door vocale en instrumentale muzikale bijdragen van koorbizniz Oosterwind en enkele muzikanten. Zowel het verhaal van Dema als de muziek bepalen de aanwezigen bij de kracht, hoop en vrede die mensen staande kunnen houden, zelfs in de meest donkere omstandigheden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Oosterkerkgemeente in samenwerking het Vredesplatform Zwolle. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor hulp aan mensen in Syrië.

(Poster: Een getuige uit Syrië)