Tiendaagse ontdekkings reis naar Israël en Palestina van 3-12 maart 2014

Achter het nieuws, voorbij de muren
Een reis waarbij je verder kijkt

Deze reis is een initiatief van de Protestantse Kerk Enschede en de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en wordt georganiseerd door het Arabische Onderwijscentrum (AEI) in Palestina en Nes Ammim (NA, een Duits-Nederlandse organisatie in Israël).

In dit tiendaagse reisprogramma zullen de deelnemers Israël en Palestina verkennen en meer te weten komen over de recente politieke ontwikkelingen en het religieuze en sociale leven in Palestina en Israël. Een bijzondere focus zal het dagelijks leven van lokale gemeenschappen zijn.
Deelnemers zullen een beter begrip verwerven van de politieke situatie in het gebied, het
religieuze landschap en de dynamiek tussen seculiere en religieus-orthodoxe levensstijlen.
Vraagt u zich af wat de rol van cultuur, religie en politiek is in het dagelijks leven van Israëli’s en Palestijnen? Tijdens de reis krijgt u hierop antwoorden van organisaties en personen die bereid zijn over grenzen heen te kijken. Iedere reisdag zullen deelnemers een kort bezinningsmoment delen naar aanleiding van de ervaringen van de dag.

In deze bijlage vindt u ook het programma en aanvullende informatie.