Kerst DVD – een bijzonder geschenk “De Geboorte van Jezus tussen de Muren” Bethlehem, 2012

Duur: 25 minuten
Uitgave: Arabisch Onderwijsinstituut (AEI-Open Windows) in Bethlehem
Filmproductie: Fadi Abou Akleh
Klanklandschap: Fedde ten Berge
Taal: Arabisch, Engels ondertiteld
Eenmalige prijs voor de Kerst 2012 (exclusief porto): € 5,–
Te bestellen via: Friends of Young Bethlehem te Gouda, info@fofyb.org
Ter gelegenheid van de Kerst 2012 geeft het Arabische Onderwijsinstituut (AEI-Open Windows, www.aeicenter.org) uit Bethlehem een DVD uit over “de geboorte van Jezus tussen de Muren.” De Palestijnse vrouwen van het Bethlehem Soemoed Koor zingen Kerstliederen met een bijzondere betekenis. De eigentijdse situatie van Bethlehem, omgeven als het is door de Afscheidingsmuur, vormt namelijk het decor van deze DVD. Judit Abu Akleh zingt het Magnificat, het lied dat de machtigen aanklaagt, met de blik gericht naar een militaire wachttoren. En teenager Marianne Murra zingt het Stille Nacht, Heilige Nacht bij een nagemaakte geboortegrot voor de Muur. De muziek combineert traditionele Kerstliederen en een klanklandschap verzorgd door de Nederlandse musicus Fedde ten Berge, speciaal naar Bethlehem gekomen om de geluiden van de stad te registreren.
Mede mogelijk gemaakt door: Kerk in Actie, Cordaid, Paters Assumptionisten in Boxtel, Keizersgrachtkerk Amsterdam.
AEI-Open Windows is een partner van Kerk in Actie.

Lezing over geweldloosverzet en volharding in Bethlehem

Woensdagavond 12 december houdt Toine van Teeffelen, antropoloog, een lezing over geweldloosverzet en de diepgewortelde Palestijnse volharding in de context van de bezetting in de Palestijnse gebieden. Van Teeffelen woont met zijn Palestijnse vrouw, dochter en zoon in Bethlehem. Hij werkt daar aan het Arab Educational Institute (AEI Open- Windows), een organisatie voor scholing en emancipatie van jongeren en vrouwen. Van Teeffelen komt naar Enschede vanwege de publicatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk. Geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet.” Soemoed betekent standvastigheid, dat is nodig als je in deze tijd het geweldloos verzet wilt volhouden.
Na de pauze zal de nieuwe DVD worden vertoond van het “Bethlehem Sumud Choir”, waarop Palestijnse vrouwen kerstliederen zingen in het Arabisch en Engels en verhalen vertellen over hun dagelijks leven in Bethlehem (25 minuten). Daarna zal er gelegenheid zijn Toine van Teeffelen vragen te stellen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem, in samen werking met de Protestantse Gemeente Enschede en het Huis van Verhalen.
Met de vertoning van de DVD wordt tevens aandacht gevraagd voor het project “Bethlehem Sumud Choir” van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem en Wilde Ganzen.

Datum: 12 december 2012
Plaats: DETA kerk, H.B.Blijdensteinlaan30, 7514 CC Enschede (ingang Dr. Benthemstraat)
Tijd: 19.30 uur
Toegang: vrij (collecte project “Bethlehem Sumud Choir”)

Project “Bethlehem Sumud Choir”

Project “Bethlehem Sumud Choir”

In de afgelopen jaren zijn er regelmatig contacten geweest tussen de Vrouwengroepen van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem en leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.
Zo is er twee keer een groep vrouwen vanuit onze stichting in Bethlehem geweest en is er twee keer een groep vrouwen vanuit Bethlehem in Enschede geweest. Ook zijn er incidentele contacten.
Het Sumud Story House in Bethlehem is gesticht na het eerste bezoek van de vrouwen aan Enschede, naar het voorbeeld van ons Huis van Verhalen, met hulp van Kerk in Actie in Bethlehem. Hier komen nu vier groepen vrouwen samen. Aan deze groepen nemen zowel Christenen als Moslimaas deel. Er is een vrouwenkoor, dat regelmatig optreedt voor toeristen en de Palestijnse Cultuur uitdraagt met zang en dans. Er worden ook voorstellingen gegeven bij de muur.
Dit werk draagt veel bij aan het ontwikkelen van het zelfbewust zijn van de mensen. Heel belangrijk in de verwarrende combinatie van oorlogsdreiging en werkeloosheid. Het helpt om een vreedzame houding ten opzichte van Israël vol te houden.

Voor het werk van het Sumud Story House is behoefte aan ondersteunende apparatuur, zoals licht, geluid en computers. Deze apparatuur is ook te gebruiken voor optredens van de jongeren groepen van het AEI.
Hiervoor is, samen met de Wilde Ganzen, een actie opgezet. Het streven is een totaal van € 8.000,–. Daarvoor vragen wij uw hulp!

U kunt uw bijdrage storten op:

– Bankrekening 48 06 97 221 t.n.v. Stichting Vrouwengroep Twente Bethlehem, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
of
– Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, onder vermelding “Bethlehem Sumud Choir”
(Beide organisaties hebben het ANBI keurmerk, de giften zijn aftrekbaar)

Extra geldbedrag:
In beide gevallen komt er een extra geldbedrag van de Wilde Ganzen bovenop!

Deze actie loopt tot 1 mei 2013.

Meer informatie: www.kleinkanveel.nl , www.wildeganzen.nl of www.aeicenter.org

Help ons de mensen in Bethlehem
te ondersteunen in hun vreedzame strijd!

Bidt Jeruzalem vrede toe

Bidt Jeruzalem vrede toe

Ontmoetingen, achtergronden en reflecties in Israël en de Palestijnse gebieden. (eindredactie door Riet Bons-Storm)

Dit boek wil een bijdrage zijn aan het verhelderen van de complexe situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De reacties van buitenstaanders op het conflict tussen Israël en de Palestijnen luiden dikwijls als volgt: ‘Wat moet ik er van vinden?’ Ik snap het niet helemaal, al doe ik nog zo mijn best. Voor wie en tegen wie moet ik zijn? Er is toch niets aan te doen.’ De antwoorden op deze vragen kunnen luiden: ‘Ik bemoei me er maar niet mee’ of ‘Ik kies (onbewust) partij’ of ‘Ik zoek betrouwbare informanten’. Dit laatste willen de samenstellers van dit boek zijn: betrouwbare informanten. Hoe? We laten de stemmen horen van mensen die leven in de conflictsituatie, zowel Joodse, als Palestijnse mensen. We willen dat zo objectief mogelijk doen, zonder hen in de rede te vallen. Wat wij er zelf van vinden komt daarna pas. Door wat mensen dáár ons vertelden zijn de samenstellers van dit boek aan het denken gezet. Ook die reflecties komen aan bod, rationeel en emotioneel. Zo zal het tweede deel van het boek een poging tot analyse bevatten: historisch, de rol van religie betreffende, en psychologisch.

Leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem namen deel aan deze reis. Eén van de programma onderdelen was een bezoek aan het Arab Educational Institute en het Soemoed, Huis van Verhalen waarmee onze stichting een vriendschapsband heeft.

isbn  9789052638546 – prijs: €18,50
U kunt het boek bestellen via Narratio door te zoeken op de titel ‘Bidt Jeruzalem vrede toe’ of het te bestellen bij uw lokale boekwinkel.