Welkom

De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem wordt gevormd door een groep enthousiaste vrouwen uit Overijssel. Zij heeft tot doel de situatie in Palestina en Israël onder de aandacht te brengen van een breed publiek door het verzorgen van presentaties, het onderhouden van contact met het AEI (Arab Educational Institute) en het Soemoed Huis van Verhalen.

In verband met het feit dat we geen nieuwe bestuursleden meer kunnen vinden zijn we helaas genoodzaakt de stichting OVTB op te heffen per 1 april 2022. Natuurlijk blijven we heel geïnteresseerd in de situatie in Palestina, met name in Bethlehem en de Tent of Nations. Wilt u hen steunen dan kan dan via de Stichting Friends of Young Bethlehem (website) en Tent of Nations (website).

Het bestuur wordt gevormd door:


 Magreet Stroo – Voorzitter/Secretaris/Penningmeester


Wil van de Meeberg

Irna van der Molen
Irna van der Molen – Adviserend lid


Jan Schaake – Adviseur


Marieke Wientjes – Webmaster